//////

W DĄŻENIU

W dążeniu tym powoływał się na nie­higieniczne warunki życia dziewcząt i to we wszyst­kich warstwach społecznych (brak ruchu) oraz na prze­ciążenie pracą umysłową. Tymczasem dziewczęta — tak samo jak chłopcy — powinny pływać, gimnastyko­wać się i bawić (ślizgawka, ćwiczenia w sali gimna­stycznej; taniec’ jazda;ńa. koniu, wiosłowanie, swobodne zabawy na łące, boisku itp.). Ogólnie rzecz biorąc, Jor­dan postulował ideał dziewczyny i kobiety wszech­stronnie rozwiniętej, z zachowaniem jednak pewnej odrębności, „tak by nie wyrastały na półmężczyznę-pół- kobietę, lecz zachowując cały wdzięk niewieści, mimo to dzielnymi kobietami zostały”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *