//////

USUNIĘCIE TRUDNOŚCI

Tak sformułowane zadanie nie usunęło oczywiście trudności, ale je skonkretyzowało i ukierunkowało. Okazało się mianowicie, że w złożonej i niejednolitej strukturze prądów ideowych ostatnich lat XIX i pierwszych lat XX stulecia umiejscowienie dorobku Jordana nie’jest zadaniem łatwym, szczególnie wobec nielicz­nych. informacji na temat literatury inspirującej i ugruntowującej jego przekonania. Tym . niemniej za­rysowany w oparciu o dostępne nam teksty źródłowe i literaturę pomocniczą obraz poglądów społeczno-poli­tycznych twórcy Parku Krakowskiego wykazuje zasad­nicze zbieżności z pozytywistycznie zorientowaną wer­sją konserwatyzmu galicyjskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *